Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης

Explore Crete at its best

Welcome to Diktynna

We are coming back soon with a brand new online experience
For any questions and quotes please contact us at

sales@diktynna-travel.gr

DIKTYNNA TRAVEL © 2021
6, Archontaki st., 73132 Chania, Greece
Phone: +30 28210 41458